Výrobca, Pivnica Ladzany ·1749· je mladým rodinným vinárstvom, ktoré sa rozhodlo obnoviť rodinnú tradíciu datovanú od roku 1749 v obci Ladzany.

Pestujeme vinič a vyrábame remeselné vína, kde sa spájajú staré postupy s mo derným spracovaním. Odmenou sú výnimočné vína so svoju nezameniteľnou chuťou.

Vína sú vyrábané výlučne z hrozna dopestovaného vo vlastných vinohradoch, ktoré sa nachádzajú v Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti.

Hrozno dozrieva vo vinohrade, rastúcom na vulkanickom podloží, ktoré vzniklo zo Štiavnického stratovulkánu Sitno, svojho času najväčší Stratovulkán v Európe.

Na južnej strane sopky, ležalo Panónske more. Pri jej výbuchu sa na dne mora ukladali milióny ton hornín a popola, ktorý je mimoriadne bohatý na výskyt mnohých minerálov. Vinohrady vysadené na takomto mieste, ťažia práve z takéhoto terroiru, ktorý je úžasným dedičstvom.

…pokračujeme v tradícii