Kontakt

V prípade záujmu vytvorenia objednávky, kliknite na tlačidlo „Vytvoriť záväznú objednávku“, alebo nás kontaktujte e-mailom respektíve telefonicky.Japp s.r.o

Janka Kráľa 1, 96001, Zvolen

IČO: 44 670 206

IČ DPH: SK 202 277 5535


Pavel Varga

+421 905 577 774

e-mail: obchod@japp.sk

Mgr. Peter Varga

+421 911 313 530

e-mail: peter@japp.sk

Vinohrad Hontinaske Tesáre

Vinohrad 206

Hontianske Tesáre 962 68

Pivnica Ladzany

Ladzany 136

Ladzany 962 65